MOCNY PARTNER DLA MOCNEGO ZESPOŁU

STUDIO

RÓŻNORODNE MOŻLIWOŚCI TRENINGU:
// Maszyny
// Wolne ciężary
// Kardio
// Strefa funkcjonalna (Cage, Sling Zone, Box Workout i inne)
// Cyberobics® (zajęcia fitness, Cycling)
// Zajęcia fitness na żywo
// Możliwość wykupienia treningów personalnych

STUDIO

RÓŻNORODNE MOŻLIWOŚCI TRENINGU:
// Maszyny
// Wolne ciężary
// Kardio
// Strefa funkcjonalna (Cage, Sling Zone, Box Workout i inne)
// Cyberobics® (zajęcia fitness, Cycling)
// Zajęcia fitness na żywo
// Możliwość wykupienia treningów personalnych

KORZYŚCI

DLA PRACODAWCY:
// Wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy
// Zwiększenie motywacji do pracy
// Integracja pracowników
// Propagowanie zdrowego stylu życia - zmniejszenie absencji chorobowej
// Możliwość łatwego zagospodarowania środków z ZFŚS
// Zwiększenie wydajności pracowników

DLA PRACOWNIKÓW:
// Dodatkowy element wynagrodzenia
// Większa motywacja do pracy
// Poprawa zdrowia i samopoczucia
// Możliwość zgłoszenia jednej osoby na preferencyjnych warunkach
// Redukcja stresu

KORZYŚCI

DLA PRACODAWCY:
// Wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy
// Zwiększenie motywacji do pracy
// Integracja pracowników
// Propagowanie zdrowego stylu życia - zmniejszenie absencji chorobowej
// Możliwość łatwego zagospodarowania środków z ZFŚS
// Zwiększenie wydajności pracowników

DLA PRACOWNIKÓW:
// Dodatkowy element wynagrodzenia
// Większa motywacja do pracy
// Poprawa zdrowia i samopoczucia
// Możliwość zgłoszenia jednej osoby na preferencyjnych warunkach
// Redukcja stresu

NASZA OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

// GWARANCJA STAŁEJ CENY - miesięczna opłata uzależniona od liczby zgłoszonych użytkowników
// Brak opłaty aktywacyjnej
// Umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia
// Model finansowania karnetów nie wpływa na cenę
// Minimalna liczba zgłoszonych użytkowników to tylko 5 osób
// Elastyczność w zgłaszaniu aktywacji, zawieszeń oraz rezygnacji
// Łatwa w obsłudze platforma elektroniczna
// Zbiorcza faktura VAT za wszystkich użytkowników
// Korzystny termin płatności

NASZA OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

// GWARANCJA STAŁEJ CENY - miesięczna opłata uzależniona od liczby zgłoszonych użytkowników
// Brak opłaty aktywacyjnej
// Umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia
// Model finansowania karnetów nie wpływa na cenę
// Minimalna liczba zgłoszonych użytkowników to tylko 5 osób
// Elastyczność w zgłaszaniu aktywacji, zawieszeń oraz rezygnacji
// Łatwa w obsłudze platforma elektroniczna
// Zbiorcza faktura VAT za wszystkich użytkowników
// Korzystny termin płatności

Pełna elastyczność w korzystnej i stałej cenie!

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Do kogo skierowana jest oferta firmowa?

  Oferta biznesowa skierowana jest do różnego rodzaju firm zatrudniających co najmniej 10 osób:

  • spółek prawa handlowego 
  • innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń, 
  • organizacji społecznych i zawodowych, 
  • fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności  gospodarczej, 
  • jednostek organizacyjnych z sektora publicznego i prywatnego,
  • uczelni i szkół zgłaszających jako użytkowników co najmniej 10 studentów lub uczniów, o ile ukończyli oni 15 lat
    
 2. Ile osób muszę zgłosić, aby podpisać umowę firmową z McFIT?

  Aby podpisać umowę z firmą McFIT, należy zgłosić min. 5 użytkowników (np. 3 pracowników i 2 osoby towarzyszące).

 3. Czy mogę dodać osobę towarzyszącą i ile kosztuje karnet dla osoby towarzyszącej?

  Każdy pracownik posiadający aktywną kartę może dodać do kontraktu jedną osobę towarzyszącą w tej samej cenie.

 4. Jaka jest cena karnetu?

  Cena karnetu uzależniona jest od liczby zgłoszonych użytkowników oraz od rodzaju podpisanej umowy.

 5. Na jaki okres podpisywana jest umowa ramowa?

  Umowa B2B podpisywana jest na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, a użytkownik może zgłosić swoją rezygnację na 3 dni przed kolejnym okresem rozliczeniowym.

 6. Czy firma ponosi opłatę za wydanie MemberCard?

  Za wydanie pierwszej karty nie pobieramy opłat. Wystawienie duplikatu to koszt 10 zł brutto.