Trenerzy Personalni w McFIT

Informujemy, że od 1 kwietnia  2019 w Studiach McFIT Polska zostanie wprowadzona koncepcja Trenerzy Personalni. W Studiach McFIT swoje usługi oferować będą samodzielni Trenerzy Personalni. Klienci McFIT będą mogli korzystać z usług danego Trenera Personalnego po uzgodnieniu z danym trenerem ceny i warunków treningu. Klient będzie się rozliczać wyłącznie i bezpośrednio z Trenerem Personalnym. Spółka McFIT nie będzie miała wpływu na warunki oferty danego Trenera Personalnego dla Klientów McFIT.

Koncepcja Trenerzy Personalni w McFIT została już skutecznie wdrożona w pozostałych krajach, w których działają studia McFIT, m.in. w Niemczech, Austrii, Hiszpanii i we Włoszech. Jej wdrożenie pomoże nam zagwarantować Klientom McFIT łatwiejszy dostęp do usług Trenerów Personalnych. McFIT będzie umożliwiać prowadzenie treningów personalnych w naszych studiach w sposób gwarantujący Klientom McFIT dostęp do usługi wysokiej jakości oraz bezpieczeństwo wyboru.

Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi możliwości prowadzenia treningów personalnych na terenie klubów McFIT prosimy o bezpośredni kontakt z Kierownikami Studiów.