NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Ile muszę mieć lat, aby móc zostać Klientem McFIT?

  Aby móc zostać Klientem McFIT, musisz mieć ukończony 15. rok życia i okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Podpisanie Umowy członkowskiej przez osobę niepełnoletnią wymaga obecności przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).

 2. Na czym polega Daily Pass w McFIT?

  Daily Pass daje Ci możliwość niezobowiązującego jednorazowego skorzystania z wybranego Studia McFIT. Kupując jednorazowe wejście, masz możliwość jednokrotnego skorzystania z naszych usług. Aby odbyć trening, kupujesz jedno wejście do Studia bez limitu czasowego. Do zakupu karnetu Daily Pass potrzebny Ci będzie tylko dowód osobisty. Po prostu przyjdź do najbliższego Studia McFIT w godzinach pracy recepcji lub kup wejściówkę online na stronie mcfit.com i odbierz swoją kartę w godzinach 8:00-22:00.  

  Jeśli po wykorzystaniu Daily Pass zdecydujesz się podpisać umowę członkowską w ciągu 7 dni od daty wykorzystania wejścia, opłata za DailyPass zostanie odliczona od pierwszego pełnego miesiąca płatności.  

 3. Czy Umowę Daily Pass można zawierać wielokrotnie?

  Tak, Daily Pass możesz zakupić wielokrotnie. 

 4. Jakie rodzaje Umowy o członkostwo oferuje McFIT?

  McFIT oferuje  umowę Umowę o członkostwo z  na czas określony 12 miesięcy  oraz Umowę o członkostwo na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Mamy również w ofercie  elastyczną  umowę na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia/FLEX.

 5. Gdzie można zawrzeć Umowę o członkostwo?

  Umowę o członkostwo można zawrzeć w każdym Studiu McFIT w Polsce w godz. 8.00-22.00 oraz online przez Portal Klienta. 

 6. Jakie dokumenty muszę mieć przy sobie w momencie podpisywania Umowy o członkostwo?

  Aby podpisać Umowę o członkostwo, potrzebujesz:

  • dowodu osobistego,
  • w zależności od wybranej formy płatności: karty płatniczej z aktywną funkcją obciążeń automatycznych lub numeru rachunku bankowego. Pamiętaj, aby Twój podpis był zgodny ze wzorem złożonym w banku.

  Jeśli za abonament będzie płacić osoba trzecia, to również ona musi być obecna przy podpisaniu umowy.

 7. Jaka jest cena miesięcznego abonamentu i w jaki sposób można wnieść opłatę? Jakie terminy płatności obowiązują?

  Abonament miesięczny przy Umowie zawartej na czas określony 12 miesięcy dla wszystkich Studiów McFIT w Polsce wynosi 99,90 zł, a dla jednego wybranego Studia McFIT 89,90 zł mies. Jeśli wybierzesz umowę na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia zapłacisz 119 zł miesięcznie, a w przypadku wyboru umowy FLEX na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia zapłacisz 129 zł mies. 

  Abonament miesięczny płatny jest z góry pierwszego dnia każdego miesiąca. Akceptujemy następujące formy płatności:

  • automatyczne obciążanie karty płatniczej,
  • polecenie zapłaty.

  W przypadku zawarcia Umowy na czas określony możliwa jest również płatność za pełne 12 miesięcy z góry przelewem bankowym (w ciągu 7 dni od podpisania Umowy) lub kartą płatniczą w Studiu.

 8. Co mam zrobić, jeżeli obciążenie karty płatniczej lub polecenie zapłaty nie zostało zrealizowane?

  McFIT podejmie ponowną próbę obciążenia karty lub realizacji polecenia zapłaty 15. dnia danego miesiąca. Możesz również wpłacić środki pieniężne na rachunek bankowy, którego numer jest wydrukowany na Twojej Umowie o członkostwo.

  UWAGA! Jeżeli zmianie uległ Twój numer karty płatniczej lub rachunku bankowego, zgłoś tę zmianę w Studiu.

 9. Czy McFIT pobiera dodatkowe opłaty oprócz abonamentu miesięcznego?

  Przy podpisaniu Umowy o członkostwo wydawana jest osobista karta członkowska (MemberCard), za którą pobierana jest jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 90 zł. Jeżeli jednak zgubisz lub zniszczysz swoją MemberCard, to wydanie nowej będzie się wiązało z ponownym naliczeniem opłaty aktywacyjnej.

 10. Czy można odstąpić od Umowy?

  Od każdej Umowy możesz odstąpić w terminie 3 dni od daty jej podpisania.

 11. Jakie są zasady wypowiedzenia Umowy?

  Jeśli umowa została zawarta na czas określony (np. 12 miesięcy) i nie chcesz aby uległa ona przedłużeniu, to najpóźniej 4 tygodnie przed końcem jej obowiązywania prześlij nam oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy.  

  Umowę o członkostwo na czas nieokreślony można rozwiązać, w zależności od jej warunków, z 1-miesięcznym/FLEX lub 3-miesięcznym/pozostałe umowy okresem wypowiedzenia ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi podpisania (np. jeśli zawarłeś Umowę dn. 14 marca, a wypowiedzenie złożyłeś 20 sierpnia, to Twoja Umowa ulegnie rozwiązaniu dn. 14 grudnia).

  Oświadczenie o nieprzedłużaniu oraz wypowiedzenie należy przesłać do Centrali McFIT mailowo na adres: bok@mcfit.com lub pocztą na adres: McFIT Polska Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa (podaj proszę swój numer Klienta bądź PESEL by usprawnić wyszukanie konta klienta w systemie).   

 12. Czy mogę zawiesić Umowę o członkostwo?

  Tak, możesz zawiesić Umowę na pełne miesiące kalendarzowe, maksymalnie na 6 miesięcy w roku. W takim przypadku okres obowiązywania Umowy na czas określony wydłuża się o okres zawieszenia. Aby zawiesić Umowę, powiadom nas nie później niż na 3 dni robocze przed początkiem planowanego okresu zawieszenia. Możesz to zrobić wysyłając maila na adres: bok@mcfit.com.

 13. Czy mogę przyjść do Studia z dzieckiem?

  Wstęp do Studia mają wyłącznie osoby, które ukończyły 15. rok życia i podpisały Umowę.

 14. Co powinienem zabrać ze sobą, gdy idę do Studia na trening?

  Na trening w Studiu należy zabrać MemberCard, czyste obuwie sportowe, strój treningowy i ręcznik. W przeciwnym razie zgodnie z Regulaminem wstęp do Studia nie będzie możliwy.

 15. Zgubiłem MemberCard. Co powinienem zrobić?

  Zgłoś ten fakt w Studiu. Opiekun Klienta wyda Ci nową MemberCard, a zagubiona MemberCard zostanie automatycznie zablokowana. Za ponowne wystawienie MemberCard zostanie pobrana opłata aktywacyjna.

 16. Zmieniły się moje dane (adres, numer telefonu komórkowego, numer rachunku bankowego itp.). Gdzie mogę zgłosić te zmiany?

  Każdą zmianę danych powinieneś zgłosić w Studiu. Jeśli zmienił się tylko Twój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, możesz też wysłać mail na adres bok@mcfit.com.

 17. Czy Umowę z McFIT można przenieść na inną osobę?

  Nie, przeniesienie Umowy nie jest możliwe.

 18. Dlaczego pracownicy McFIT zwracają się do Klientów „na Ty”?

  Filozofia McFIT obejmuje nie tylko pasję dbania o zdrowie i dobrą formę, ale także budowanie swobodnej i przyjaznej atmosfery w Studiu. Chcemy, aby Klienci czuli się w Studiach jak w domu, dlatego dążymy do nawiązania z nimi maksymalnie otwartej komunikacji. Właśnie z tego powodu zwracamy się do Klientów tak bezpośrednio – jest to gest naszej otwartości i sympatii.

 19. Czy McFIT honoruje karnety sportowe?

  Tak, możesz skorzystać z dowolnego studia McFIT w Polsce, jeśli posiadasz członkostwo Medicover Sport. Innych kart sportowych nie honorujemy.  

 20. Czy siłownie McFIT rzeczywiście otwarte są 365 dni w roku?

  W Polsce nasze studia otwarte są 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Recepcje klubów czynne są w godz. 8.00-22.00.

KONTAKT DLA KLIENTÓW

McFIT Polska Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa

Telefon (pon.-pt. w godz. 8-16):

 +48 22 270 30 01

Faks: +48 22 270 30 09
E-Mail: bok@mcfit.com

KONTAKT DLA FIRM

Dane kontaktowe dla firm