Polityka prywatności w zakresie oferty internetowej

dostępnej na www.mcfit.com

Ochrona Twojej sfery prywatnej i Twoich dóbr osobistych jest dla nas bardzo ważna. Chcielibyśmy poprosić Cię więc o uważne przeczytanie informacji dotyczących funkcjonowania naszej strony.

W poniższej Polityce prywatności objaśniliśmy sposób, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty internetowej i powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych działań internetowych, takich jak np. nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie „ofertą internetową”).

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem odpowiedzialnym za naszą ofertę internetową w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) i innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych jest spółka:

McFIT Polska sp. z o.o.
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa

Operatorem strony internetowej mcfit.com jest spółka RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld, Niemcy.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej oferty internetowej zasadniczo tylko w celu koniecznym do zapewnienia odpowiedniego działania oferty internetowej oraz naszych treści i usług. Poza tym przetwarzamy Twoje dane osobowe z reguły tylko wtedy, gdy udzielisz nam na to zgody na podstawie umowy. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy przetwarzanie Twoich danych jest dozwolone na podstawie przepisów prawa, lub gdy uzyskanie Twojej zgody jest niemożliwe z powodów faktycznych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Chcielibyśmy poinformować Cię, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane. W przypadkach, w których w naszej Polityce prywatności nie podano podstawy prawnej, przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące przepisy:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO służy za podstawę prawną w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – w szczególności w celach marketingowych oraz prowadzenia badań jakości naszych usług.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę prawną w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, np. gdy zawierasz umowę o członkostwo za pośrednictwem oferty internetowej. Przepis ten jest też podstawą prawną w przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. gdy zwracasz się do nas z pytaniami dotyczącymi naszych produktów i usług.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO stanowi dla nas podstawę prawną w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak np. wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa handlowego, podatkowego lub rachunkowego.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów, lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie jest niezbędne do realizowanych przez nas celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają nadrzędnego charakteru wobec powyższych interesów, przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do takich sytuacji może należeć np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami lub marketing bezpośredni McFIT.

IV. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Chcielibyśmy poinformować Cię o okresie przechowywania danych i ich usuwaniu w ramach przetwarzania przez nas danych osobowych. O ile w poniższych akapitach naszej Polityki prywatności nie zaznaczono inaczej, w zakresie okresu przechowywania danych i ich usuwania obowiązują poniższe postanowienia: 

 • Twoje dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tylko przez okres wymagany do realizacji celu, w jakim są przechowywane, w szczególności przez okres trwania umowy oraz określone w Kodeksie cywilnym (art. 117-125) okresy przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 
 • Twoje dane możemy jednak przetwarzać też poza tym okresem, jeśli jest to przewidziane w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach stanowionych na poziomie europejskim lub krajowym, których musimy przestrzegać: do takich ustaw należy w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz  ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 • Po upływie okresu przechowywania przewidzianego w powyższych normach nastąpi usunięcie lub anonimizacja Twoich danych, chyba że z innych przyczyn zachodzi konieczność ich dalszego przechowywania. Do usunięcia danych osobowych dochodzi, gdy nie stanowi to naruszenia okresów przechowywania przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami umowy oraz nie ma powodu, by uznać, że ich usunięcie naruszyłoby Twoje uzasadnione interesy, a także gdy usunięcie nie spowoduje niewspółmiernych nakładów z uwagi na szczególny sposób przechowywania danych.

V. Udostępnianie oferty internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy wywołujesz naszą ofertę internetową, gromadzimy samodzielnie lub za pośrednictwem naszego dostawcy usług hostingowych szereg ogólnych danych i informacji dotyczących systemu komputera, za pomocą którego wywołujesz usługę. Gromadzone mogą być wtedy następujące dane:

 • data i godzina wyświetlenia strony internetowej/oferty internetowej
 • strona internetowa, z której nastąpiło przejście do naszej oferty internetowej (np. poprzednia strona internetowa, hiperłącze itp.)
 • wywołane przez Ciebie strony internetowe dotyczące naszej oferty internetowej
 • status dostępu (plik przekazany, nie znaleziono pliku)
 • ilość przesłanych przez Ciebie danych
 • system operacyjny, z którego korzystasz
 • rodzaj i wersja przeglądarki, z której korzystasz
 • Twój dostawca usług internetowych
 • Twój adres IP, przydzielany Twojemu komputerowi przez Twojego dostawcę usług internetowych podczas ustanawiania połączenia z internetem.

Dane te są przechowywane tymczasowo w plikach dziennika na serwerze. Przechowywanie tych danych w sposób połączony z innymi danymi osobowymi na Twój temat jest wykluczone.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Gromadzenie i przechowywanie danych jest wymagane do celów udostępniania oferty internetowej, by zagwarantować jej funkcjonalność i móc w prawidłowy sposób dostarczać treści oferty internetowej. Dane służą też do optymalizacji naszej oferty internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie przeprowadzamy analizy danych do celów marketingowych. Powyższe cele mieszczą się także w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów wymagających przetwarzania danych według art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania

Usuwamy dane, gdy tylko przestają być wymagane do osiągnięcia celu, w jakim je gromadzimy. Dane przechowywane w ramach plików dziennika są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni. Przechowywanie Twoich danych przez dłuższy okres jest możliwe. W takim przypadku usuwamy lub anonimizujemy Twój adres IP, dzięki czemu przyporządkowanie ich do klienta nie jest możliwe.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Ponieważ gromadzenie danych jest niezbędne do udostępnienia oferty internetowej, a przechowywanie danych w plikach dziennika niezbędne do zapewnienia funkcjonowania oferty internetowej, jako użytkownik nie masz możliwości sprzeciwu przeciwko ich wykorzystywaniu.

VI. Korzystanie z plików cookie

1. Stosowanie plików cookie w ramach oferty internetowej

W ramach naszej oferty internetowej korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej lub też zapisywane przez nią w Twoim systemie komputerowym. Pliki cookie są zapisywane, kiedy włączasz jakąś stronę internetową. Plik cookie posiada charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego uruchomienia określonej strony internetowej. Tymczasowe pliki cookie lub tzw. pliki cookie sesji to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika strony internetowej i zamknięciu przeglądarki. W tego typu plikach cookie zapisywana jest np. zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub status logowania. Jako pliki „permanentne”, „trwałe” lub „stałe” określa się pliki cookie, które są zapisywane także po zamknięciu przeglądarki. W taki sposób można zapisać np. status logowania, jeżeli użytkownik odwiedzi sklep internetowy po kilku dniach. W tego typu plikach cookie mogą zostać zapisane także zainteresowania użytkownika, które wykorzystywane są do celów badania zasięgu oferty oraz celów marketingowych. W przypadku wywołania strony internetowej przez to samo urządzenie końcowe plik cookie jest odsyłany do strony internetowej, która go utworzyła (first party cookie) lub do innej strony internetowej, z której pochodzi (third party cookie). Z pomocą pliku cookie określona strona internetowa rozpoznaje przeglądarkę internetową, przy użyciu której została już wcześniej wywołana i podczas kolejnego wywołania może między innymi ułatwić użytkownikowi korzystanie z niej. Pliki cookie zapamiętują np. Twoje preferencje i dopasowują przeglądane na stronie internetowej oferty do Twoich osobistych zainteresowań i potrzeb.

Sam możesz zdecydować, czy przeglądarka internetowa, z której korzystasz, będzie akceptować pliki cookie czy nie. Zapisane pliki cookie można usunąć korzystając z ustawień systemowych Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że niektóre funkcje stron internetowych mogą zostać ograniczone lub nawet zablokowane, jeżeli pliki cookie nie będą akceptowane.

W momencie uruchomienia po raz pierwszy naszej oferty internetowej otrzymasz powiadomienie o stosowaniu plików cookie, które pojawi się w okienku informacyjnym. Stosujemy rożne grupy plików cookie. Jeżeli klikniesz na szczegóły w okienku informacyjnym, wyświetlona zostanie informacja o tym, jakiego typu pliki cookie stosujemy i do jakiej grupy one należą. Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy stosowali określone pliki cookie lub określoną grupę tych plików, odznacz wówczas zielony haczyk przy tej grupie plików cookie i kliknij OK, aby potwierdzić swoje ustawienia. Jeżeli pozostawisz haczyk, oznacza to, że udzielasz nam zgody na stosowanie określonej grupy plików cookie. Pamiętaj jednak, że nie masz jednak wpływu na stosowanie plików cookie niezbędnych dla funkcjonowania strony. Dopiero po wybraniu grupy plików cookie będą one stosowane na stronie internetowej. 

Poniżej opisane pliki cookie mogą być stosowane po udzieleniu nam zgody poprzez dokonanie odpowiednich ustawień systemowych w przeglądarce internetowej oraz na naszej stronie internetowej.

Twój aktualny status akceptowanych plików cookie (cookie funkcjonalne, preferencje, statystyki, marketing, cookiebot).

Jeżeli pliki cookie będą przetwarzać dane osobowe, zostaniesz o tym powiadomiony.

2. Korzystanie z funkcjonalnych plików cookie 

Stosujemy pliki cookie, należące do grupy plików cookie funkcjonalnych, dzięki czemu nasza oferta internetowa jest przyjazna dla użytkownika i funkcjonuje w prawidłowy sposób (pliki cookie konieczne ze względów technicznych). Niektóre elementy naszej oferty internetowej wymagają, aby przeglądarka internetowa, z której pomocą przeglądasz naszą ofertę internetową, mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.

Dzięki funkcjonalnym plikom cookie można korzystać z poniższych funkcji lub zapisywać poniższe dane:

 • Wybrane przez Ciebie ustawienia językowe,
 • Zapisanie ustawień Twojej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nasza oferta internetowa zostaje zaprezentowana na Twoim urządzeniu w zoptymalizowany sposób,
 • Zapisanie ustawień w celu zapewnienia optymalnych parametrów obrazu (np. dane dot. rozdzielczości monitora, z którego korzystasz),
 • Równomierne ładowanie uruchomionej strony internetowej, co sprawia, że jest dostępna,
 • Zapobieganie nadużyciom w związku z korzystaniem z oferty internetowej i usług poprzez rejestrację procesów logowania.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Stosowanie preferencji i plików cookie na potrzeby statystyk

Stosujemy także pliki cookie w celu badania preferencji oraz prowadzenia statystyk w związku z naszą ofertą internetową, co umożliwia nam dokonywanie analizy sposobu przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Po uruchomieniu naszej strony internetowej, jak wyżej opisano, zostaniesz poproszony o udzielenie zgody na przetwarzanie wykorzystywanych do tego celu danych osobowych.

Pliki cookie, z pomocą których analizujemy, to jak serfujesz po naszych stronach internetowych, wykorzystują następujące dane:

 • Wprowadzone przez Ciebie hasła wyszukiwania,
 • Częstotliwość wywoływania stron,
 • Czas odwiedzin na naszej stronie internetowej,
 • Kolejność odwiedzania poszczególnych stron naszej oferty internetowej,
 • Korzystanie z poszczególnych funkcji naszej oferty internetowej,
 • Twój adres IP w postaci zanonimizowanej.

W przypadku udzielenia przez Ciebie powyższej zgody podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie dla celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Poza tym podstawę prawną w tym przypadku stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ posiadamy uzasadniony interes, tj. interes polegający na analizie, optymalizacji i ekonomicznym prowadzeniu naszej oferty internetowej.

4. Korzystanie z narzędzia eTracker

W ramach naszej oferty internetowej korzystamy z usług narzędzia internetowego, jakim jest eTracker. Usługę eTracker dostarcza firma etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy. W tym przypadku stosowane są pliki cookie umożliwiające analizę statystyczną dotyczącą korzystania z oferty internetowej przez użytkowników oraz wyświetlanie treści dostosowanych do potrzeb użytkowników, a także reklam.

Wygenerowane w ten sposób dane przetwarzane i zapisywane są przez etracker na nasze zlecenie wyłącznie w Niemczech i podlegają tym samym surowym niemieckim i europejskim przepisom oraz normom w zakresie ochrony danych. Firma etracker została zweryfikowana w sposób niezależny, jest podmiotem certyfikowanym i została wyróżniona znakiem jakości w zakresie ochrony danych ePrivacyseal. Podczas korzystania z narzędzia eTracker dane, które mogą umożliwić powiązanie ich z konkretną osobą, jak np. adres IP, login czy identyfikator urządzenia, są anonimizowane i pseudonimizowane na możliwie najwcześniejszym etapie.

W przypadku udzielenia przez Ciebie powyższej zgody podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem narzędzia eTracker dla celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Poza tym posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ, posiadamy interes polegający na optymalizacji naszej oferty internetowej oraz prezentacji naszych stron w Internecie.

Masz możliwość wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie wyżej opisanych danych w każdym momencie. W tym celu należy zmienić ustawienia dotyczące zaakceptowanych plików cookie lub ustawienia używanej przeglądarki internetowej.

5. Stosowanie usług cookiebot

Jesteśmy zobligowani do udokumentowania Twojej zgody lub zakazu stosowania plików cookie zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. W tym celu korzystamy z serwisu cookiebot.com.

Na naszym koncie cookiebot zapisujemy następujące dane:

 • Twój adres IP w postaci zanonimizowanej (ostatnie trzy cyfry zapisane są jak „0”)
 • Data i godzina udzielenia zgody przez Ciebie
 • Stosowana przez Ciebie przeglądarka
 • Adres URL, z którego otrzymaliśmy Twoją zgodę
 • Anonimowy, przypadkowy i zakodowany klucz
 • Status Twojej zgody używany jako potwierdzenie Twojej zgody

Klucz oraz status Twojej zgody są także zapisywane w pliku cookie consent, dzięki czemu odwiedzając naszą stronę internetową Twoja zgoda będzie odczytywana automatycznie i respektowana przy każdej kolejnej wizycie i podczas przyszłych sesji przez okres do 12 miesięcy. W każdym momencie możesz w oświadczeniu o zachowaniu prywatności sprawdzić swój status zgód i go zmienić. Opis znajduje się powyżej.

6. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia w odniesieniu do zapisanych danych w przypadku stosowania plików cookie

Pliki cookie zapisywane są na Twoim komputerze, z którego są do nas przesyłane. Dlatego też jako użytkownik posiadasz pełną kontrolę nas sposobem używania plików cookie. Dokonując zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Taką możliwość posiadasz także, jak opisano to powyżej, poprzez udzielenie lub wycofanie zgody w ramach naszej oferty internetowej. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdym momencie. 

VII. Przekazywanie danych firmom świadczącym usługi i pozostałym podmiotom trzecim

W związku z prowadzeniem i optymalizacją naszej oferty internetowej oraz na potrzeby naszych usług, a także w celu realizacji umowy zatrudniamy różne przedsiębiorstwa świadczące usługi, np. w zakresie centralnego serwisu IT czy hostingu naszej oferty internetowej. Firmom tym przekazujemy dane niezbędne dla wykonania umowy.

Podstawę prawną dla przekazywania danych podmiotom świadczącym usługi stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Twoje dane osobowe przekazujemy także w pewnych okolicznościach podmiotom trzecim lub organom państwowym, o ile jesteśmy do tego zobowiązani przez te organy, lub jesteśmy do tego uprawnieni, np. kiedy jest to konieczne w związku ze ściganiem przestępstw lub zabezpieczeniem i egzekucją naszych praw lub roszczeń.

Podstawę prawną przekazania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

VIII. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na naszej stronie internetowej znajduje się nasz adres e-mail, z którego możesz skorzystać, jeżeli chcesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną. W tym przypadku przetwarzane są dane osobowe przekazane nam wraz z Twoim e-mailem.

Podstawę prawną dla przetwarzania Twoich danych w związku z otrzymaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt z nami podjęto w związku z zawarciem umowy lub jej realizacją dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzanie danych ma miejsce w obu przypadkach jedynie w celu ich obsługi i odpowiedzi na zapytanie.

IX. McFIT w serwisach/na platformach społecznościowych

Ponieważ chcemy komunikować się z naszymi klientami, osobami zainteresowanymi i użytkownikami, nasze strony można znaleźć w serwisach i na platformach społecznościowych (takich jak np. Facebook i Instagram). Tam także informujemy o naszych usługach. Jeżeli przeglądasz te strony w danej sieci czy serwisie, obowiązują warunki handlowe i wytyczne w zakresie polityki prywatności danego operatora.

Jeżeli w naszej Polityce prywatności nie podaliśmy innych informacji, oznacza to, że przetwarzamy dane tylko tych użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach serwisów społecznościowych.

X. Twoje prawa

Chcielibyśmy w tym miejscu wyjaśnić, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych. Jeżeli zechcesz skorzystać z któregoś z tych praw, możesz wysłać nam zwykłą wiadomość. W tym celu możesz skorzystać z poniższych danych kontaktowych. Nie skutkuje to dodatkowymi kosztami poza kosztami przesyłki zgodnie z obowiązującymi stawkami:

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej: McFIT Polska sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok(at)mcfit.com.

W przypadku zapytania, dla Twojej własnej ochrony, zastrzegamy sobie prawo do pozyskania dalszych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli nie będziemy mieli możliwości identyfikacji Twojej osoby, odmówimy realizacji zapytania.

Masz prawo do

 • informacji o danych zgromadzonych odnośnie Twojej osoby (art. 15 RODO)
 • niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych dotyczących Twojej osoby (art. 16 RODO)
 • usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO)
 • przeniesienia danych (art. 20 RODO)
 • jak również do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 • złożenia skargi do organu nadzorczego; jeżeli jesteś zadania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony danych, możesz, nie tracąc prawa do innych środków prawnych, złożyć skargę do organu nadzorczego. Skargę możesz wnieść w szczególności do organu nadzorczego w kraju członkowskim Twojego pobytu (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Twojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa.

XI. Zmiana zapisów polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania zapisów niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany wymogów ustawowych lub wprowadzania zmian w naszym serwisie, np. gdy zostanie zmieniona nasza oferta internetowa lub wprowadzimy inne usługi. Podczas Twoich ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej zacznie obowiązywać niniejsza nowa polityka prywatności.

Stan na: maj 2018, wersja 1.0

PDF Download