Szczegóły oferty

 • 39 zł mies. do końca 2020 r.
 • 69 zł mies. od stycznia 2021 r.
 • Minimalny okres obowiązywania umowy 12 miesięcy
 • Jednorazowa opłata aktywacyjna 90 zł
 • Polecenie zapłaty lub obciążenie karty płatniczej
 • Ponad 250 siłowni w Europie
 • Duża różnorodność treningowa - teraz także nowe zajęcia fitness na żwyo
 • By mieć więcej!

  Więcej ruchu

  Fitness nie ma jednego celu. Fitness to nie igrzyska, nie wymaga rekordów. Fitness to szacuenk dla swojego ciała. Obdarz je wytrzymałością oraz wszechstronnością.

  Więcej równowagi 

  Przełam się. Zrelaksuj się. Przekonaj się. Budowanie siły wymaga spokoju. Sprawdź to dzięki naszej ofercie treningowej

  Więcej dumy

  Nie chodzi o bycie lepszym od innych. Chodzi o budowanie siebie. Poczuj dumę i napisz własną historię.

  Więcej satysfakcji

  Klimat, inspiracja, motywacja, ambicja, wyczerpanie, satysfakcja - niech atmosfera w studiu da Ci energii do ćwiczeń.

  Więcej siły

  Ciężary nie staną się lżejsze, to Ty staniesz się silniejszy. Konsekwencja w treningu na przyrządach oraz z hantalmi opłaci Ci się.

  Więcej WOW

  Najpierw poczujesz efekty treningu, potem je zobaczysz, aż wreszcie usłyszysz "WOW!"

  FAQ

  * Umowa o członkostwo na czas określony na warunkach promocji może zostać zawarta w okresie od 16.12.2019 do 31.01.2020 w Studiach McFIT w Polsce, albo w kanale sprzedaży online wskazanym na stronie internetowej www.mcfit.com. Miesięczne opłaty abonamentowe za świadczone usługi od dnia zawarcia umowy w okresie Promocji do 31.12.2020 roku włącznie wynoszą 39 zł. W przypadku przedłużenia umowy o członkostwo na czas nieokreślony Klient ponosi opłaty za abonament miesięczny w cenie 69 zł do czasu rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Opłata za aktywację Membercard wynosi 90 zł brutto. Umowa uprawnia do korzystania ze wszystkich Studiów McFIT. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie są aktywnymi Klientami McFIT na podstawie umowy o członkostwo na czas określony lub nieokreślony oraz które ukończyły 15 rok życia. Szczegóły promocji zawiera regulamin promocji dostępny w Studiach McFIT, w Biurze Obsługi Klienta i na mcfit.com. McFIT Polska sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

  Regulamin "Promocia Noworoczna 2020"