Promocja została zakończona.

Aktualny cennik oraz dostępne umowy znajdziesz na podstronie →Członkostwo.

*Umowa o członkostwo McFIT FLEX na czas nieokreślony w promocji może zostać zawarta od 14.03.2022 do 21.04.2022 | Promocja dostępna w studiach McFIT w Polsce oraz online na mcfit.com | Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia | Abonament miesięczny wynosi 89,90 zł brutto | Klient nie ponosi kosztów opłaty aktywacyjnej Membercard | Szczegóły promocji zawiera regulamin promocji dostępny na mcfit.com, w Biurze Obsługi Klienta oraz w studiach McFIT | Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie są aktywnymi Klientami McFIT oraz które ukończyły 15 rok życia | Dla umów zawieranych on-line obowiązuje 14 dniowy ustawowy termin odstąpienia | McFIT Polska Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

→Regulamin promocji Flex